Artikel 1

1 May 2018

Wat leven we toch in een prachtig land. Het welvaartsniveau is hoog, we hebben veel in de wet verankerde vrijheden en in verhouding tot het overgrote deel van de wereld doen we het heel goed wat betreft het tegengaan van discriminatie en de bescherming van minderheden. Sterker nog, we hebben allerlei regelingen om minderheden en kwetsbare groepen een extra steuntje in de rug te geven. Door ze bijvoorbeeld meer kans te geven op de arbeidsmarkt of een steviger vangnet te bieden voor als er iets mis gaat. Positieve discriminatie noemen we dat. En begrijp me niet verkeerd; er is altijd verbetering mogelijk, maar over het algemeen doen we het als klein landje met zo veel verschillende mensen heel erg goed.

 

Maar er is iets raars aan de hand op dit moment. De huidige coalitie gaat namelijk een experiment doen. Ze gaan negatieve discriminatie inzetten in de hoop dat de kwetsbare groep mensen die dit betreft zich een betere positie op de arbeidsmarkt kan verwerven. Jazeker u leest het goed; er worden in Nederland straks mensen gediscrimineerd omdat ze daar beter van worden.

 

Ik heb het uiteraard over de nieuwe regels die het kabinet wil invoeren met betrekking tot arbeidsgehandicapten. Nu is het zo dat werkgevers arbeidsgehandicapten het minimumloon moeten betalen. Als blijkt dat de werknemer echter minder productief is vanwege zijn of haar beperking dan kan de werkgever bij de gemeente loonkostensubsidie aanvragen. Het kabinet vindt dit onhandig voor de werkgevers en wil graag inzetten op het verlagen van regeldruk. Daarnaast is het kabinet van mening dat er ondanks deze regel (positieve discriminatie) toch te weinig arbeidsgehandicapten aan de slag kunnen.

 

Het kabinet wil daarom de regels veranderen. De werkgevers mogen arbeidsgehandicapten straks minder betalen dan het minimumloon en de werknemer kan vervolgens zelf een bijstandsuitkering aanvragen voor het aanvullen van hun loon tot het minimumloon. De werkgever hoeft in feite dus niets meer te regelen waardoor het kabinet denkt dat het voor werkgevers interessanter wordt om arbeidsgehandicapten aan te nemen. Al met al dus een prima regeling toch? Immers de werknemers krijgen uiteindelijk gewoon het minimumloon zoals vroeger.

 

Maar buiten dat er wat kleine addertjes onder het gras zitten, zoals het feit dat arbeidsgehandicapten hierdoor minder aanvullend pensioen opbouwen of dat ze door hun bijstandsuitkering geen recht meer hebben op een WW-uitkering, morrelen we hier aan het fundament van onze bescherming tegen discriminatie. In feite zegt dit kabinet; iedereen heeft recht op het minimumloon behalve een klein groepje mensen. En ondanks dat ik best wil geloven dat het kabinet dit met goede intenties doet, mag dit in mijn beleving nooit gebeuren door onze grondwet te grabbel te gooien. In Artikel 1 van de grondwet staat dat:  "Allen die zich in Nederland bevinden, in gelijke gevallen gelijk worden behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan."

 

Ik ondersteun graag initiatieven die mensen met een beperking een extra steuntje in de rug geven om zich een goede positie te verwerven in onze samenleving. En ik snap ook dat daarvoor soms een klein beetje positieve discriminatie nodig is. Maar het uitgangspunt moet altijd zijn dat geen enkel initiatief het fundament van onze samenleving, de grondwet, geweld mag aandoen. Want de geschiedenis heeft aangetoond dat als men eenmaal de eerste paal onder het gebouw heeft weggeslagen de rest vanzelf volgt.

 

 

Please reload

Nieuws

23 Sep 2019

Please reload

Over ons

 

Cinnovate is een verzameling producten en diensten die op de markt worden gezet door DEA bv. DEA bv is een ontwikkelbureau van toegepaste elektronica en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van technologie voor de zorgsector. 

 

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Cinnovate.

Contact

 

Wisselweg 33   | 1314 CB Almere

 

0031 36 53 43 888

 

info@cinnovate.nl