Project BRAVO ‘Vallen voorkomen is beter dan genezen!’

1 Sep 2016

"Je herinnert je vast nog wel, dat je als kind heerlijk buiten aan het spelen was met je

vriendjes en vriendinnetjes. Je rende achter een bal aan of wilde de snelste zijn op je fiets

waar net de zijwieltjes afgehaald waren door je vader. En daar viel je… op het asfalt.

Natuurlijk moest je huilen van de schrik en de schaafwonden. Gelukkig deden de kus van

je moeder en een pleister wonderen en ging je snel weer verder spelen."


Bij ouderen is dit een heel ander verhaal. Vallen door ouderen, het gebeurt veel te vaak en het letsel is groot. In Nederland valt iedere 5 minuten een oudere dusdanig dat behandeling op de Spoedeisende Hulp noodzakelijk is (Bron: veiligheidNL, factsheet valongevallen 65+). Hiermee is vallen de meest voorkomende oorzaak van letsel bij ouderen.

 

In het kader van ‘voorkomen is beter dan genezen’ is project BRAVO gestart. BRAVO staat voor BewegingsRegistratie en Analyse voor Valrisico-inschatting bij Ouderen. Wij vinden het maatschappelijk gezien belangrijk om het risico op vallen door ouderen in te schatten, teneinde dit te voorkomen. Bewegingsregistratie en de analyse hiervan spelen een prominente rol om te zorgen dat tijdige interventie mogelijk wordt.

 

Binnen project BRAVO wordt de innovatiekracht gebundeld van zowel het MKB als zorginstellingen en het onderwijs, daarom participeert Cinnovate hierin. De centrale onderzoeksvraag luidt: “Hoe kunnen technologieën voor bewegingsregistratie, die zich hebben bewezen in een gecontroleerde omgeving, worden ingezet in de woonomgeving ten behoeve van het inschatten van valrisico bij ouderen?”

 

Met dit project wordt ingespeeld op de vraag vanuit de zorgprofessionals. Zij geven aan behoefte te hebben aan goede instrumenten om vroegtijdige mobiliteitsproblemen en het valrisico te meten in de dagelijkse omgeving, ter vervanging van de huidige incidentele metingen in een klinische omgeving.

 

 

BRAVO is een project van:
Hogeschool van Amsterdam
Kenniscentrum CREATE-IT, Domein Digitale Media en Creatieve Industrie
Lectoraat Digital Life
Kenniscentrum ACHIEVE, Domein Gezondheid
Lectoraat Oefentherapie, Lectoraat Fysiotherapie

 

In samenwerking met:
Cinnovate, Eagle Vision Systems, 17Rabbits, Maastricht Instruments, Digifit, Brevidius, Motek Medical, Glimworm, VicarVision, Vahlkamp International, Academisch Medisch Centrum (AMC), Vrije Universiteit (VU), Vilans, VeiligheidNL, Cordaan, Amsta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Please reload

Nieuws

23 Sep 2019

Please reload

Over ons

 

Cinnovate is een verzameling producten en diensten die op de markt worden gezet door DEA bv. DEA bv is een ontwikkelbureau van toegepaste elektronica en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van technologie voor de zorgsector. 

 

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Cinnovate.

Contact

 

Wisselweg 33   | 1314 CB Almere

 

0031 36 53 43 888

 

info@cinnovate.nl