Waterbesparing met Cinnovate

9 Jul 2015

Mede dankzij de steun van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie hebben wij onlangs het project Cinnovate 'Watermanagement systeem' uitgevoerd. Met behulp van dit systeem kunnen we het watergebruik in gebouwen monitoren en reguleren.

 

De Randstad moet binnen enkele jaren weer behoren bij de top vijf van Europa’s grootstedelijke regio’s. De EU streeft er naar de welzijns- en welvaartsverschillen tussen de lidstaten en hun regio's te verkleinen. Om dit te bereiken bevordert de EU economische groei en hoogwaardige werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling. Projecten en activiteiten die hier aan bijdragen kunnen een beroep doen op het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Voor EFRO is Nederland ingedeeld in vier Landsdelen. Eén daarvan is Landsdeel West. Het omvat het grondgebied van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

 

Met behulp van het Cinnovate 'Watermanagement systeem' kan een gebouwbeheerder worden geinformeerd over het watergebruik per tappunt. Langdurig openstaande kranen zoals dat in basisscholen bijvoorbeeld vaak gebeurt behoren hiermee tot het verleden. De conciërge krijgt namelijk een bericht dat de kraan langer dan normaal open staat. Hierdoor levert het systeem een wezenlijke bijdrage aan waterbesparing. Dit heeft een positieve impact op de kosten en uiteraard op het milieu.

 

Daarnaast is in dit project ook gekeken naar cros sectorale verbindingen. Immers water is goedkoop dus de kosten van het watermanagement systeem verdien je pas na een lange periode terug. Door het systeem tevens in te zetten als lifestyle monitor voor de zorg worden meerdere verdienmodellen met elkaar gecombineerd. Op basis van het watergebruik in woningen van bijvoorbeeld senioren kan iets worden gezegd over hun gezondheid. Drinkt iemand bijvoorbeeld genoeg, is iemand actief overdag, gaat iemand vaak naar de toilet of doucht men zich nog regelmatig. Allemaal informatie die ingezet kan worden ten behoeve van signalering en of preventie.

 

Ook dit project laat zien wat je met innovatie kunt bereiken en wat een essentiele bijdrage je hiermee levert aan het milieu. Weer een mooie ontwikkeling waarin innovatie en het verbinden van business cases de rode draad vormt.

 

 

 

 

 

Please reload

Nieuws

23 Sep 2019

Please reload

Over ons

 

Cinnovate is een verzameling producten en diensten die op de markt worden gezet door DEA bv. DEA bv is een ontwikkelbureau van toegepaste elektronica en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van technologie voor de zorgsector. 

 

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Cinnovate.

Contact

 

Wisselweg 33   | 1314 CB Almere

 

0031 36 53 43 888

 

info@cinnovate.nl