Robotica

Robotica is een relatief nieuwe ontwikkeling binnen de gezondheidszorg en staat nog in de kinderschoenen. Ook Cinnovate richt zich op robotica en dan met name op functionele en ondersteunende inzet van robots.

Cinnovate ziet robots vooral als extra sensor, iets dat het gedrag van cliënten kan beïnvloeden en als ondersteuner van zorgmedewerkers bij hun zorgtaak kan dienen.

 

Dwaalpreventie

De Cinnovate Sanbot kan worden ingezet als dwaalpreventie middel. Hij kan worden voorzien van persoonlijke afspeelprogramma's. Zodra een cliënt een deur nadert waar hij/zij eigenlijk niet doorheen mag wordt dit opgemerkt door de Cinnovate Sanbot. Die rijdt vervolgens rustig op de cliënt toe en begint het programma af te spelen.

Doordat de Cinnovate Sanbot middels het programma de aandacht van de cliënt afleidt en daarbij langzaam van de deur wegrijdt wordt voorkomen dat een cliënt de deur doorgaat.

Na het afspelen van het programma en het afscheid nemen zal de Cinnovate Sanbot, als de cliënt weg is, zijn positie bij de deur weer innemen.

 

Woonkamer toezicht

De Cinnovate Sanbot kan ook worden ingezet als extra toezichthouder in een algemene woonkamer waar meerdere cliënten aanwezig zijn. De Cinnovate Sanbot is van diverse sensoren voorzien die kunnen worden ingezet voor alarmering.

De Cinnovate Sanbot is ook in staat, in geval van een calamiteit in de woonkamer, bepaalde programma's af te spelen. Zo kunnen cliënten gekalmeerd worden terwijl ze wachten tot de zorgmedewerkers zijn gearriveerd.

 

Automatisch rijdende rolstoel

Voor veel mensen met een beperking is het lastig om een rolstoel te besturen. Dat kan komen omdat bijvoorbeeld hun beperking van dien aard is dat ze hun handen niet goed kunnen bewegen, of omdat ze psychisch niet meer in staat zijn het nog te leren.

Voor die mensen ontwikkelt Cinnovate de automatisch rijdende rolstoel. Deze rolstoel moet binnen een gebouw veilig zelfstandig rond kunnen rijden zonder tegen dingen of mensen aan te botsen.

Daarnaast moet de rolstoel het gebouw kennen zodat hij weet waar hij is en waar alle andere ruimtes zijn. Zo kan hij met één druk op de knop de gebruiker veilig op de gewenste plek brengen.

 

Over ons

 

Cinnovate is een verzameling producten en diensten die op de markt worden gezet door DEA bv. DEA bv is een ontwikkelbureau van toegepaste elektronica en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van technologie voor de zorgsector. 

 

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Cinnovate.

Contact

 

Wisselweg 33   | 1314 CB Almere

 

0031 36 53 43 888

 

info@cinnovate.nl