top of page
Zoeken

Met het gevoel van vrijheid

Bijgewerkt op: 19 okt. 2020

Mensen die uiteindelijk in een verzorgingstehuis komen te wonen worden steeds kwetsbaarder. De tijd die zorgmedewerkers hebben om deze mensen te ondersteunen wordt steeds minder. Hoe borgen we de veiligheid van deze mensen? Hoe kunnen we adequaat reageren op een probleemsituatie? Hoe zorgen we dat de bewoners zich wel vrij voelen? Hoe kan zorginnovatie hierbij helpen? U heeft vragen, Cinnovate heeft antwoorden. Namelijk via bewonersvriendelijke innovatie, middels bijvoorbeeld positiebepaling en dwaaldetectie.

Positiebepaling

Cinnovate biedt de mogelijkheid om bij een alarmoproep de positie van een bewoner te bepalen. Zo kunnen zij vrij rond lopen binnen een gebouw, maar kan de zorg toch tijdig en snel acteren in het geval van een alarm. Met Cinnovate Beweegvrij Nextgen kan nauwkeurig de positie van bewoners binnen een pand bepaald worden. Op deze manier is het makkelijk te zien waar een bewoner zich bevindt en of hij/zij wellicht extra aandacht nodig heeft. Op deze manier kan er tijdig ingegrepen worden, zonder dat de bewoner in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt.

Dwaaldetectie en preventie

Daar waar het verlaten van bepaalde zones een gevaar oplevert voor de veiligheid van een cliënt biedt Cinnovate dwaaldetectie en dwaalpreventie. Dwaaldetectie betekent dat er gesignaleerd wordt dat de cliënt een bepaald gebied verlaat. Het Cinnovate systeem zorgt er dan voor dat de zorgmedewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld. Dwaalpreventie gaat nog een stapje verder. Zodra een cliënt de grens van een bepaalde zone nadert worden de deuren automatisch vergrendeld. Daarmee wordt voorkomen dat een cliënt een leefcirkel verlaat.

Hoe doen we dit?

Cinnovate Beweegvrij werkt op basis van BLE- en RF-technologie. Simpel gezegd: de bewoner draagt een zender. Als deze zender in de buurt komt van een ontvanger dan zien we dat. Een voorbeeld is een zender die in een holle hak van een schoen kan worden gemonteerd, waardoor de bewoner geen last van de tag ondervindt. Komt de bewoner in de buurt van de zender van de buitendeur, dan wordt de buitendeur vergrendeld.


Vrijheid en veiligheid gaan hand in hand met Cinnovate Clever Innovations.


54 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page