top of page
Zoeken

Data intelligence

Primair is een zorgoproepsysteem natuurlijk bedoeld om ervoor te zorgen dat bewoners van verzorgingstehuizen om zorgondersteuning kunnen vragen als ze dat nodig hebben. De vergrijzing, het tekort aan zorgverleners en een hoger liggende lat als het gaat om kwaliteit van leven hebben er de afgelopen jaren voor gezorgd dat een zorgoproepsysteem steeds meer moet kunnen. Zo moet het systeem bijdragen aan de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van bewoners, moet het in staat zijn zelfstandig noodsituaties te signaleren en moet het bijdragen aan een zo’n efficiënt mogelijk zorgproces.


We besteden bij Cinnovate al jaren veel aandacht aan het verbreden van de mogelijkheden van onze systemen met een focus op samenredzaamheid en kwaliteit van leven. Daarbij spelen we in op vragen uit de markt en bieden we zorgorganisaties veel ruimte om onze ontwikkelagenda te bepalen. Wij zijn er ook al jaren van overtuigd dat het gebruik van het zorgoproepsysteem een schat aan informatie kan opleveren die weer gebruikt kan worden om processen te optimaliseren en de technologie te verbeteren.


Samen met zorgorganisatie Cordaan zet Cinnovate data intelligence in om te komen tot een zorg kwaliteitsmonitor. De tijd die bewoners moeten wachten voordat een zorgoproep in behandeling wordt genomen zegt iets over de kwaliteit van dienstverlening op een locatie. Door deze ‘wachttijden’ te combineren met het aantal oproepen die de zorgverleners binnen krijgen en het aantal zorgverleners dat actief is kunnen snel en effectief maatregelen worden genomen. Door bijvoorbeeld extra zorgverleners in te zetten op piektijden, roosterwisselingen anders in te regelen of meer specialistische zorg te bieden op bepaalde afdelingen. Daarbij ontwikkelen Cordaan en Cinnovate samen een handige webinterface waarin alle data gestructureerd in overzichtelijke grafieken en tabellen kan worden getoond aan locatiemanagers en zorgprofessionals. De data van de huidige pilots wordt gebruikt om benchmarking voor de gehele organisatie te kunnen implementeren.


De samenwerking tussen Cinnovate en zorgorganisatie Amstelring is vergelijkbaar met dat verschil dat Amstelring zelf graag de data wil verwerken. Cinnovate levert dus de data veilig en verrijkt aan zodat Amstelring deze in hun eigen datawarehouse kan verwerken. Zo kunnen ze eenvoudig verschillende datasets van verschillende systemen met elkaar combineren. Deze manier van werken leverde Amstelring en Cinnovate een nominatie op voor de titel “zorgvernieuwer 2021”.


Door data intelligence toe te passen op data van het zorgoproepsysteem kan er dus snel en eenvoudig grote winst worden behaald op het gebied van procesoptimalisatie. Cinnovate gaat echter nog een stapje verder want wij zien de data in het systeem namelijk ook als zorgsensor. Variatie in het gebruik van het zorgsysteem kan bijvoorbeeld iets zeggen over de gesteldheid van een bewoner. Onrust, verslechtering van een aandoening en ziektes zouden wellicht vroegtijdig kunnen worden opgespoord door data van langdurig gebruik te analyseren.


Wilt u meer weten over deze case? Kijk dan op https://www.cinnovate.nl/cases of neem contact met ons op info@cinnovate.nl.94 weergaven

Recente blogposts

Alles weergeven
bottom of page