Positiebepaling

Mobiliteit is een belangrijk thema bij intramurale zorgorganisaties. De wens is om cliënten zoveel mogelijk bewegingsvrijheid te bieden. Daarentegen wil men ook optimaal de veiligheid kunnen borgen. Juiste deze twee punten zijn vaak tegenstrijdig.

Cinnovate biedt de mogelijkheid om bij een alarmoproep de positie van een cliënt te bepalen. Zo kunnen cliënten zich vrij rond bewegen binnen het gebouw maar kan de zorg toch tijdig en snel acteren in het geval van een alarm.

Positiebepaling kan ook worden ingezet om cliënten extra te monitoren. Zo kan men dan altijd zien waar een cliënt zich bevindt en of deze wellicht afwijkend gedrag vertoont.

BLE-technologie

Cinnovate biedt een zeer geavanceerde vorm van positiebepaling op basis van BLE-technologie. Cliënten dragen een zogenaamde BLE-tag bij zich. Het signaal van deze tag wordt ontvangen door de Cinnovate BLE-ontvangers die dit vervolgens doorgeven aan de CareServer.

Het positiebepalingssysteem in de CareServer zorgt ervoor dat de laatste positie van een cliënt automatisch wordt meegestuurd met een alarmbericht.

De positiebepaling op basis van BLE-technologie is volledig geïntegreerd met de dwaaldetectie technologie van Cinnovate.

 

RF-technologie

Standaard in de CareServer en de Icoms is positiebepaling op basis van RF-technologie beschikbaar. Het grote voordeel aan deze techniek is dat het qua installatie dus standaard in zowel de hardware als de software zit. Er hoeven dus geen aparte ontvangers voor te worden aangeschaft.

RF-technologie heeft als nadeel dat het niet geschikt is voor alle gebouwen. Om te beoordelen of een gebouw geschikt is zal de positiebepaling moeten worden ingemeten.

Zonder een grote investering is het in veel gevallen mogelijk om positiebepaling op basis van RF te implementeren. Hierbij wordt een gebouw in zones verdeeld waardoor zorgmedewerkers bij een alarmbericht de zone waar een cliënt zicht bevindt meegestuurd krijgen.

Signaleren en volgen

Positiebepaling wordt dus over het algemeen ingezet bij signalering. Enerzijds om te bepalen of er gedwaald wordt, anderzijds om bij een alarm een zorgmedewerker naar de juiste plek te sturen.

Positiebepaling kan ook worden ingezet om cliënten te monitoren ofwel te volgen. Het systeem houdt dan bij waar de cliënt allemaal is geweest en waar een cliënt zich op dat moment bevindt. Zonder dat er sprake is van een alarm.

Dit kan handig zijn om bijvoorbeeld iets te zeggen over het gedrag van een cliënt. Of om cliënten eenvoudig te kunnen vinden als er een groepsactiviteit begint.  

Over ons

 

Cinnovate is een verzameling producten en diensten die op de markt worden gezet door DEA bv. DEA bv is een ontwikkelbureau van toegepaste elektronica en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van technologie voor de zorgsector. 

 

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Cinnovate.

Contact

 

Wisselweg 33   | 1314 CB Almere

 

0031 36 53 43 888

 

info@cinnovate.nl