Achtergrond Leefcirkels.jpg

"Het gevoel om vrij te zijn, om te gaan en staan waar je wilt is een elementair onderdeel voor het ervaren van levensgeluk."

Bekijk onze oplossingen en ontdek hoe wij kunnen helpen.

 
shutterstock_1010741944.jpg

Leefcirkels

Cinnovate Beweegvrij in de meest uitgebreide vorm werkt op basis van leefcirkels. Binnen een gebouw wordt een gebied bepaald waar een cliënt zich veilig vrij kan bewegen. Dat noemen we de eerste leefcirkel. 

 

Verlaat een cliënt de eerste leefcirkel dan wordt er een alarmbericht verstuurd naar de zorgverleners die de cliënt terug kunnen brengen binnen de eerste leefcirkel.

Als de cliënt de grensdeuren van de tweede leefcirkel nadert dan worden die deuren preventief gesloten. Uiteraard kunnen er zoveel leefcirkels gemaakt worden als gewenst en kan er per leefcirkel worden bepaald in hoeverre de cliënt de cirkel veilig kan verlaten.

Op deze manier ervaart de cliënt veel vrijheid binnen een gebouw en komen ze zelden gesloten deuren tegen.

 
_DTZ5600.jpg

Detectie en preventie

Daar waar het verlaten van bepaalde zones een gevaar oplevert voor de veiligheid van een cliënt biedt Cinnovate dwaaldetectie en dwaalpreventie.

Dwaaldetectie betekent dat er gesignaleerd wordt dat de cliënt een bepaalde zone verlaat. Het Cinnovate Systeem zorgt er dan voor dat de zorgmedewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld.

Dwaalpreventie gaat nog een stapje verder. Zodra een cliënt de grens van een bepaalde zone nadert worden de deuren automatisch vergrendeld. Daarmee wordt voorkomen dat een cliënt de zone verlaat.