Dwaalpreventie en leefcirkels

Voor veel cliënten in de zorg, en dan met name dementerende ouderen, is het moeilijk een afweging te maken tussen het bieden van bewegingsvrijheid en het borgen van de veiligheid. Het is ongewenst en onveilig dat mensen komen te dwalen, maar aan de andere kant willen we mensen ook niet opsluiten.

De innovatieve technologie van Cinnovate maakt het mogelijk cliënten voldoende bewegingsruimte te bieden zonder dat hun veiligheid in gevaar komt. Dit doen we door binnen een gebouw cliënten gecontroleerd vrij te laten bewegen. Zo kunnen ruime leefcirkels voor cliënten worden gecreëerd.

 

Cinnovate borgt op deze manier het gevoel van vrijheid en welzijn van de cliënt zonder dat daarmee de veiligheid in het geding komt.

 

Beweegvrij

Het gevoel om vrij te zijn, om daar te gaan en staan waar je wilt is een elementair onderdeel voor het ervaren van levensgeluk. Dat gevoel blijft altijd, ook bij mensen met dementie.

Cinnovate Beweegvrij is erop gericht om mensen zo veel mogelijk vrijheid te bieden zonder dat hun veiligheid in gevaar komt. Met behulp van Cinnovate Beweegvrij kunnen zorgmedewerkers altijd zien waar bewoners zich bevinden. Op die manier kan men in het geval van calamiteiten snel ingrijpen zonder dat de bewoner in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt.

Zoals met zoveel technologie van Cinnovate draait het primair om de veiligheid en het welzijn van een bewoner.  Daarmee start het efficiënter maken van het zorgproces automatisch.

Preventie en detectie

Daar waar het verlaten van bepaalde zones een gevaar oplevert voor de veiligheid van een cliënt biedt Cinnovate dwaaldetectie en dwaalpreventie.

Dwaaldetectie betekent dat er gesignaleerd wordt dat de cliënt een bepaalde zone verlaat. Het Cinnovate systeem zorgt er dan voor dat de zorgmedewerkers hiervan op de hoogte worden gesteld.

Dwaalpreventie gaat nog een stapje verder. Zodra een cliënt de grens van een bepaalde zone nadert worden de deuren automatisch vergrendeld. Daarmee wordt voorkomen dat een cliënt de zone verlaat.

 

Leefcirkels

Cinnovate Beweegvrij in de meest uitgebreide vorm werkt op basis van leefcirkels. Binnen een gebouw wordt een gebied bepaald waar een cliënt zich veilig vrij kan bewegen. Dat noemen we de eerste leefcirkel. Verlaat een cliënt de eerste leefcirkel dan wordt er een alarmbericht verstuurd naar de zorgverleners die de cliënt terug kunnen brengen binnen de eerste leefcirkel.

De tweede leefcirkel kan dan zo worden ingericht dat die deuren vergrendeld worden bij nadering van de cliënt. Uiteraard kunnen er zoveel leefcirkels gemaakt worden als gewenst.

Op deze manier ervaart de cliënt veel vrijheid binnen een gebouw en komen ze zelden gesloten deuren tegen.

 

Over ons

 

Cinnovate is een verzameling producten en diensten die op de markt worden gezet door DEA bv. DEA bv is een ontwikkelbureau van toegepaste elektronica en richt zich in het bijzonder op het ontwikkelen van technologie voor de zorgsector. 

 

Meer informatie over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens kunt u terugvinden in de privacyverklaring van Cinnovate.

Contact

 

Wisselweg 33   | 1314 CB Almere

 

0031 36 53 43 888

 

info@cinnovate.nl